WOZ waarde bezwaar maken, loont dat?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Alle onroerende zaken worden op dezelfde manier getaxeerd en de waarde wordt door de wet WOZ vastgelegd. Het taxeren van deze onroerende zaken gebeurt door taxateurs van de Gemeente. Het bedrag dat het onroerende goed zou opleveren bij verkoop is in principe de basis van de WOZ waarde. De waarde van elk onroerend goed, dus ook van uw woning, is afhankelijk van een aantal zaken:

 • Het type woning
 • De grootte van de kavel
 • Het bouwjaar van de woning
 • De omgeving / buurt
 • De ligging van de woning

Maar ook feitelijke omstandigheden tellen mee voor de WOZ waarde, door deze zaken kan de WOZ waarde dalen;

 • Bodemverontreiniging
 • Asbest
 • Slecht onderhoud
 • Minder gunstige ligging
 • Stank- of geluidsoverlast

De WOZ waarde kan ook verhogen door:

 • Plaatsing van zonnepanelen
 • Isolatie van muren of dubbel glas
 • Dakkapel geplaatst

WOZ waarde bezwaar laten aantekenen door bezwaarmaker.nl geheel gratis!

Wanneer u de WOZ beschikking ontvangt dan is het zaak deze goed na te kijken. Een te hoge WOZ waarde kost u dat veel geld. Bezwaarmaker.nl kan u helpen om te bekijken of het ook voor u loont om een WOZ waarde bezwaar in te dienen. De medewerkers van bezwaarmaker.nl zijn ervaren taxateurs en gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures voor wat betreft de Wet WOZ. Hierdoor heeft een WOZ waarde bezwaar meer kans op slagen dan wanneer u zelf bezwaar aantekent. Maak gratis gebruik van de jarenlange ervaring van de gespecialiseerde medewerkers van bezwaarmaker.nl. De Gemeente is verplicht de gemaakte kosten te vergoeden wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard. Wanneer de WOZ waarde niet wordt verlaagd betaald Bezwaarmaker.nl de kosten. In alle gevallen zijn de werkzaamheden die bezwaarmaker.nl voor u verricht voor u geheel gratis!

Wilt u ook minder belasting betalen? Meld u gratis aan bij bezwaarmaker.nl.

Wanneer de Gemeente uw WOZ waarde te hoog heeft ingeschat heeft dit consequenties voor een aantal belastingen en heffingen zoals;

 • Onroerende zaakbelasting
 • Watersysteemheffing
 • Rioolheffing
 • Erfbelasting
 • Inkomstenbelasting via het eigen woonforfait
 • Roerende zaakbelasting

Laat bezwaarmaker.nl een WOZ waarde bezwaar in dienen en maak zo meer kans op een verlaging van de WOZ waarde. Onze deskundige medewerkers dienen een degelijk onderbouwd bezwaarschrift in dat wordt ondersteund door een WOZ taxatie. In negen van de tien gevallen wordt zo’n deskundig ingediend bezwaarschrift gehonoreerd. Het enige dat u hoeft te doen is u aanmelden via onze website. Dat kost u in het ergste geval 5 minuten. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met ons, dan ontvangt u de formulieren per post thuis. Maar let op, het WOZ waarde bezwaar moet wel binnen 6 weken bij de Gemeente zijn ingediend.

Twijfel niet maar laat een gratis WOZ waarde bezwaar indienen

Wanneer u zich heeft aangemeld vraagt bezwaarmakers.nl u een machtigingsformulier te ondertekenen. Hiermee machtigt u bezwaarmakers.nl om namens u bezwaar aan te tekenen. Ook vragen wij u een kopie van de WOZ beschikking. Wanneer deze twee stukken bij bezwaarmakers.nl binnen zijn vragen onze medewerkers namens u het taxatierapport op bij de Gemeente zodat gestart kan worden bepaald of ook voor u een WOZ waarde bezwaar loont!