Berekening van de bruto netto-inkomsten op de loonstrook

Salaris

Werknemers geven meestal maar om één nummer op hun loonlijst: het uitbetaalde bedrag. De mate waarin dit resulteert is afhankelijk van de bijzondere factoren die de medewerker met zich meebrengt. Elke werknemer moet van zijn brutoloon de volgende belastingen en verzekeringen betalen.

Dit wordt al door de werkgever gedaan, zodat medewerkers hier niet fout kunnen gaan. Hij moet dus de loonstrook voorbereiden en vervolgens de belastingen regelen.

Inkomstenbelasting

In Nederland is iedere werknemer loonbelasting verschuldigd.

De hoogte van deze belasting is gebaseerd op het respectieve inkomen. Dit kan variëren afhankelijk van de inkomstenbelastingklasse die aan de werknemer is toegewezen.

Deze worden op hun beurt door het verantwoordelijke belastingkantoor dienovereenkomstig aan de werknemer toegewezen. Afhankelijk van de gezinsstatus.

Werkeloosheidsverzekering

De werkloosheidsverzekering is waarschijnlijk de belangrijkste belasting naast de loonbelasting en beschermt werknemers als ze werkloos worden en geen inkomen meer ontvangen.

Pensioenverzekering

De pensioenverzekeringspremie wordt alleen berekend tot aan dit inkomen. Vanaf deze limiet blijven hogere salarissen onaangetast.

Ziektekostenverzekering

Werknemers en werkgevers delen ook bijdragen aan de ziektekostenverzekering. Zorgverzekeraars kunnen echter ook hun aanvullende premies verhogen, die uiteindelijk door de werknemer zelf moeten worden gedragen. De premie voor de werknemer varieert naargelang zijn keuze voor de zorgverzekering.

Moet ik mijn loonstrookje bewaren?

Iedereen die moet bewijzen dat hij heeft gewerkt, kan dat doen met behulp van zijn elektronische inkomstenbelastingkaart. Om deze reden zijn medewerkers niet verplicht hun loonstrookje te bewaren. Toch is het raadzaam om de boekhouding te voeren tot u met pensioen gaat. Deze zijn immers ook het bewijs dat u aan de pensioenverzekering heeft gestort. Hoewel de gegevens ook door de pensioenverzekeraar worden opgeslagen, moeten werknemers ook op safe spelen.

Salarisstrookje – wat is belangrijk?

Medewerkers dienen hun loonstroken altijd op volledigheid en juistheid te controleren. Dit kan de moeite waard zijn, vooral aan het begin van het jaar, omdat er op dit moment fouten binnensluipen. Belastingvrijstellingen moeten bijvoorbeeld keer op keer worden aangevraagd, omdat ze niet tegen een vast tarief worden overgedragen naar het volgende jaar. Werknemers dienen ook regelmatig de volgende zaken te controleren.

Dit artikel is een uitleg over de salarisadministratie, en werd mogelijk gemaakt door Het Salariskantoor, de expert in salarisadministratie.